YUSUKE SASAKI

プルタブが
今日一日を落とした
少々苦いコーヒー飲み干す

2020.8.10